flagsflags

Polyester Grubu Ürünler

Polyester Grubu Ürünler


Polyester Grubu Ürünler:

Ibavet Polyester sınıfı içerisinde yer alan ürünler, uygulandığı yerin rengini değiştirmeyen Polyester Dolgu ve çok iyi yayılma özelliğine sahip Polyester Astardan oluşmaktadır. Her iki ürün de kolay zımparalanabilir yapıda olup, sahip oldukları kusursuz tiksotropi dikey uygulamalarda da kullanılmalarına olanak sağlamaktadır.


POLYESTER DOLGU VERNİK | LS4502
Sertleştirici: LK0200 Karışım Oranı: 10+0,2+0,2
Hızlandırıcı: LK0100
LS4502 Ambalaj Dolumları: 10Kg.
LK0200 Ambalaj Dolumları: 0,2Kg.
LK0100 Ambalaj Dolumları: 0,2Kg.

POLYESTER BEYAZ ASTAR | LP2500
Sertleştirici: LK0200 Karışım Oranı: 10+0,2+0,2
Hızlandırıcı: LK0100
LP2500 Ambalaj Dolumları: 10Kg.
LK0200 Ambalaj Dolumları: 0,2Kg.
LK0100 Ambalaj Dolumları: 0,2Kg.